Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych. Uczestnik zapozna się również z przepisami prawnymi dotyczącymi między innymi udzielania pomocy oraz odpowiedzialności za błędy. Poruszane będą także zagadnienia dotyczące oceny i zabezpieczenia miejsca wypadku oraz sprawdzania czynności życiowych. Omówiona zostanie kwestia wagi czasu podczas wypadków.

Masaż jest to zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanek. Jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki. Polega na 

wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych. Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotować mięśnie do wysiłku.
Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami poprawnego wykonywania masażu. Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą umiejętności z zakresu wykonywania masażu klasycznego
na poszczególnych częściach ciała oraz będą umieli zastosować techniki masażu w wybranych jednostkach chorobowych np. bóle głowy, pleców, oraz kontuzji.

Refrakcja oka, załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka, zwłaszcza przez rogówkę soczewkę, ciało szkliste. Głównym celem kursu z zakresu refrakcji wzroku jest przypomnienie oraz rozszerzenie wiadomości dotyczących wiedzy z zakresu anatomii, jak i patofizjologii oka. Poruszone zostaną m. in. tematy takie jak podstawy optyki geometrycznej, podstawy anatomii i patofizjologii narządu wzroku, wyposażenie gabinetu optometrycznego, czy też podstawy refrakcji - pojęcia, wady i korekcja wad refrakcji.

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna utrzymać przy życiu poszkodowanego i nie dopuścić do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. 

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zostaną przedstawione wszystkie wymagane czynności, które są udzielane podczas pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się o poprawnych, jak i błędnych zachowaniach podczas ratowania osób w różnych sytuacjach. 

Opiekun medyczny jest to osoba, która ma zapewnić profesjonalną pomoc osobie chorej, bądź takiej, która samodzielnie nie poradzi sobie w codziennym funkcjonowaniu. Opiekun medyczny potrafi zająć się osobami niepełnosprawnymi w różnym stopniu zaawansowania i w każdym wieku, a także całkowicie ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Jest więc odpowiednio przeszkolony, aby pomóc w codziennych czynnościach nie tylko życiowych, ale także społecznych. Jest to często osoba współpracująca z zespołem opiekuńczym, bądź terapeutycznym.

Celem kursu jest pokazanie uczestnikom podstawowych wymagań, jakie opiekun medyczny musi spełniać. Osoba biorąca udział w kursie nauczy się jak zachowywać się w różnych sytuacjach w trakcie swojej pracy. Dostosuje wymagania do poziomu zaawansowania choroby i niepełnosprawności osoby podopiecznej. Ponadto zdobędzie wiedzę na temat pierwszej pomocy i nauczy się jak dostosowywać codzienne czynności do stanu fizycznego osoby chorej.


Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z pojęciem kosmetologi, na czym polega i gdzie i kiedy ją stosujemy. Uczestnik zapozna się również z metodami jakie występują w kosmetologii i poszczególnych jej dziedzinach. Poruszane również będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem człowieka podczas zabiegów.

Omówione zostanie jakie są wady i zalety kosmetologi i cz warto ingerować w ludzkie ciało czy też nie jeśli nie ma takiej potrzeby. 

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami analizy badań obrazowych narządu ruchu (rezonans, tomografia, rtg). Kurs obejmuje: analizę rentgenogramów kośćca, anatomię radiologiczną, zdjęcia rtg w różnych projekcjach (AP, PA, boczne, skośne), analizę patologii kośćca oraz diagnostykę radiologiczną.

Audiometria jest to metoda badania słuchu , służąca do oceny  progu słyszenia , pozwala określić rodzaj oraz głębokość upośledzenia. Badania słuchu można podzielić na dwie grupy : subiektywne i obiektywne.
W badaniu subiektywnym ocenia się słuch za pomocą mowy oraz szeptu. Pozwala to na ocenę symetrii słyszenia. Badania obiektywne stosowane są najczęściej u małych dzieci w celu rozpoznania typu oraz stopnia utraty słuchu. 

Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami wykonywania badania audiometrycznego, uczestnik dowie się jak należy przygotować się do badania , jak należy wykonać poprawnie badanie oraz jak poprawnie zinterpretować wynik badania audiometrycznego.
Uczestnik pozna wskazania do badania audiometrycznego oraz jak można leczyć ubytki słuchu.


Ochrona radiologiczna - inaczej ochrona przed promieniowaniem jonizującym, jest to zespół czynności, zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące oraz do ograniczenia szkodliwego wpływu tego promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym obejmuje tylko te rodzaje źródeł i te sytuacje, które poddają się regulacji.

Celem kursu jest zapoznanie się z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Uczestnik kursu zapozna się również z podstawowymi zasadami ochrony oraz postępowaniem w przypadku narażenia zdrowia. Przedstawione zostaną także podstawowe przepisy oraz zalecenia organizacji międzynarodowych

Odnowa biologiczna jest to szereg zabiegów poprawiających pracę układu krwionośnego, redukujących napięcie mięśni i ujędrniających skórę pozwala wyzwolić pokłady pozytywnej energii, która przywraca siłę oraz poprawia samopoczucie.
Instruktor odnowy biologicznej specjalizuje się zagadnieniami pielęgnacji ciała, masażu i promocji zdrowia. Słuchacz w trakcie zajęć uczy się dobierać zabiegi pod kątem stanu zdrowia, samopoczucia oraz potrzeb klienta. Natomiast profesjonalni instruktorzy uczą go wykonywania m.in. zabiegów balneoterapii, hydroterapii, a także krioterapii.
Celem kursu instruktora odnowy biologicznej jest przygotowanie kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych.
 Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zabiegi.

Poznaj język migowy poprzez tłumaczenie słowa pisanego na znaki migowe. Na komunikat w języku migowym składają się znaki manualne, mimiczne oraz ruchy wykonywane głową czy tułowiem. Charakterystyczną cechą komunikacji w językach migowych jest synchroniczność przekazu – funkcjonalna rozłączność artykulatorów umożliwia zamiganie więcej niż jednego elementu równocześnie, na przykład dwa różne znaki lewą i prawą ręką. Na ogół takie połączenia są zgramatykalizowane – dopuszczalne są tylko pewne z góry określone zestawienia, które komunikują regularnie te same treści (np. określona mimika, towarzysząca manualnemu nadawaniu czasowników, oznacza zmianę trybu). Zacznij migać z kursem już teraz!

Celem kursu jest poznanie podstawowych rodzajów typów cukrzycy: typ 1., typ 2., typ 3, epidemiologii choroby wraz z zaleceniami żywieniowymi i postępowaniem dietetycznym w zależności od stosowanego rodzaju insuliny. Podczas kursu nauczysz się planować posiłki i ilości przyswajanych węglowodanów w zależności od metody leczenia. Dowiesz się jak prawidłowo rozpoznać i szybko zareagować podczas Hipoglikemi. Szkolenie przygotuje cię w zakresie koordynowania działaniami związanymi z edukacją dietetyczną pacjenta.                                                                                                                                                                                             

Choroby oczu to schorzenia powodujące zaburzenia lub utratę zdolności widzenia. Wśród nich wyróżniamy m.in. choroby powiek, spojówek, gałki ocznej, nerwu wzrokowego. Choroby oczu mogą mieć różne przyczyny: od zakażeń wirusowych i bakteryjnych, przez cukrzycę, aż do nowotworów. Choroby oczu można leczyć zachowawczo lub operacyjnie. W leczeniu zachowawczym dużą role odgrywają obecnie antybiotyki. Duże sukcesy daje również w okulistyce leczenie hormonalne, przede wszystkim stosowanie hormonu kory nadnerczy - kortyzonu, który daje niespotykane przedtem efekty terapeutyczne. Wśród operacji okulistycznych szeroko stosowany jest przeszczep rogówki.