Notes„Własność intelektualna - zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące takie prawa na dobrach niematerialnych jak prawa autorskie do utworów oraz prawa własności przemysłowej, w tym patenty na wynalazki oraz prawa ochronne na znaki towarowe”.

UrządzenieDoświadczenia międzynarodowe pokazują, iż współpraca środowisk nauki i biznesu przynosi bardzo duże korzyści zarówno przedstawicielom nauki jak i przedsiębiorstw. Komercjalizacja badań naukowych odgrywa również niezwykle istotna rolę w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki całego kraju