UWAGA! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU !

SZKOLENIE BHP - Instrukcja logowania
Kurs BHP jest OBOWIĄZKOWY i informacja o jego zaliczeniu widoczna będzie w systemie USOS.

UWAGA!!
ABY MIEĆ DOSTĘP DO KURSÓW BHP NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ Z UŻYCIEM
CENTRALNEGO PUNKTU LOGOWANIA (górna opcja w oknie logowania).
Po zalogowaniu się z użyciem Centralnego Punktu Logowania (CAS), każdy student w kategorii: "Moje kursy" powinien zobaczyć kurs BHP. Po kliknięciu na jego nazwie będzie można wykonać szkolenie. Warunkiem zaliczenia jest przejście w kolejności wszystkich części szkolenia oraz odpowiedź na pytania testowe po każdej partii materiału.
Na zakończenie OBOWIĄZKOWO należy zatwierdzić OŚWIADCZENIE, które spowoduje przesłanie oceny do systemu USOS.
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 1 październik 2017, 10:50