Celem kursu jest opanowanie słownictwa specjalistycznego z zakresu marketingu i reklamy. Studenci poznają metody wprowadzania produktu na rynek, reklamy i promocji. Program kursu obejmuje zasady polityki produktu, ustalania ceny, kanałów dystrybucji.

Forum dla Zespołu Języka Angielskiego

Kurs szkoleniowy Let's Moodle