Testy poziomujące z języków obcych dla studentów rejestrujących się na lektorat języka obcego prowadzony przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych do grup oznaczonych symbolem wg docelowego poziomu biegłości: A2, B1, B2, C1.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: tel. 32 3591817, mail: lektorat@us.edu.pl. Inne aktualne informacje dotyczące lektoratów na stronie www.spnjo.us.edu.pl

UWAGA Czy wiesz jak zalogować się na lektorat w serwisie UL? INSTRUKCJA

Sprawdź swój klucz klikając w link poniżej.

 Sprawdź swój klucz dostępu

P

A

S

M

O

W

Y

D

Z

I

A

Ł

KIERUNEK

S

t

o

p

i

e

ń

Rok studiów stacjonarnych I stopnia, od którego studenci rozpoczynają lektorat

KOD DOSTĘPU: studia stacjo- narne

KOD DOSTĘPU: studia niestacjo- narne

P

A

S

M

O

_

M

A

T

E

M

A

T

Y

C

Z

N

O

-

P

R

Z

Y

R

O

D

N

I

C

Z

E

WBIOŚ

Biologia

I

od II roku

1

 

Biologia

II

2

Biotechnologia

I

od II roku

3

Biotechnologia

II

4

Ochrona Środowiska

I

od II roku

5

Ochrona Środowiska

Biologia żywności i żywienia

II


II

6


87

WIINOM

Mechatronika

I

od I roku

14

014

Mechatronika

II

po st. inż.

8

08

Informatyka

I

od I roku

9

09

Informatyka

II

10

010

Inżynieria biomedyczna

I

11

011

Inżynieria materiałowa

I

od I roku

12

012

Inżynieria materiałowa

II

po st. inż

13

013

WNOZ

Geofizyka

I

od I roku

15

 

Geofizyka

II

16

Geografia

I

od I roku

17

017

Geografia

II

18

018

Geologia

I

od I roku

19

 

Geologia

II

20

Studia regionalne

7

 

 

07

Inżynieria zagrożeń środ.

I

7inżWNoZ

Geologia stosowana I 7geoWNoZ
Doktoranci WNoZ i KNOW (Interdyscyplinarne Studia Polarne) III różne lata PhD-2015

WMFiCH

Biofizyka

I

od II roku

21

 

Biofizyka

II

22

Chemia

I

od I roku

23

 

Chemia

II

24

Ekonofizyka

I

od II roku

25

 

Ekonofizyka

II

26

Fizyka

I

od II roku

27

 

Fizyka

II

28

Fizyka medyczna

I

281

 

Fizyka medyczna

II

po st. inż

2810

 

Fizyka techniczna

I

282

Fizyka techniczna

II

2820

Informatyka stosowana

I

od I roku

29

 

Matematyka

I

od II roku

30

030

Matematyka

II

31

031

Technologia chemiczna

I

od I roku

32

 

P

A

S

M

O

_

S

P

O

Ł

E

C

Z

N

O

-

H

U

M

A

N

I

S

T

Y

C

Z

N

E

WFil

Filologia polska

I

od I roku

33

033

Filologia polska

II

34

034

Filologia klasyczna

I

304

0304

Filologia klasyczna

II

305

0305

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I

od I roku

35

035

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

II

36

036

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

I

401

0401

Mediteranistyka

I

307

 

Sztuka pisania

I

308

0308

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

I

od I roku

37

037

Kulturoznawstwo

I

od I roku

38

038

Kulturoznawstwo

II

39

039

Kultury mediów

I

od I roku

40

040

Kultury mediów

II

od I roku

410

0410

Mdn studia polskie

Studia śląskie

I

od I roku

06

06ssWFil


WNS

Doradztwo filozoficzne i coaching

I

od I roku

41

041

Doradztwo publiczne i polityczne

I

73

073

Doradztwo i infobrokerstwo historyczne


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I
I

od I roku
od I roku

84
42

042

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II

43

043

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

I

403

0403

Filozofia

I

od I roku

44

044

Filozofia

II

45

045

Historia

I

od I roku

46

046

Historia

II

47

047

Historia sztuki

I

od I roku

48

048

Kognitywistyka

I

49

049

Politologia

I

od I roku

50

050

Politologia

II

51

051

Praca socjalna

I

od I roku

52

052

Socjologia

I

od I roku

53

053

Socjologia

II

54

054

Turystyka historyczna

I

od I roku

55

055

Stosowane nauki społeczne

I

75

075

WPiPs

Pedagogika

I

od I roku

56

056

Pedagogika

II

57

057

Pedagogika specjalna

I

od I roku

58

058

Psychologia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Arteterapia

JM


I

I

od I roku


od I roku

od I roku

59


74

85

059WPIA

Administracja

I

od I roku

60

060

Administracja

II

61

061

Prawo

JM

od I roku

62

062-1 (dla grup weekendowych)

062-3

(dla grup piątkowych)

Przedsiębiorczość

I

od I roku

63

063

Przedsiębiorczość

II

64

064

Doktoranci WPiA

III

od III roku

WPiA2015

WRiTV

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

I

od I roku

65

065

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

II

66

066

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

JM

67

 

Reżyseria

I

od I roku

68

Reżyseria

II

69

WTl

Nauki o rodzinie

I

od I roku

70

070

Nauki o rodzinie

II

71

071

Teologia

JM

od II roku

72

072

Szkoła

Zarzą-

dzania

Zarządzanie

I

od I roku

74

074

C

I

E

S

Z

Y

N

WArt

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I

od I roku

76

076

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne

I

od I roku

77

077

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

I

od I roku

78

078

Grafika

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

I


I

od I roku79


86

079WEiNoE

Etnologia

I

od I roku

80

080

Pedagogika

I

od I roku

81

081

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

I

I

od I roku

od I roku

82

83WEiNOE

082

N

E

O

F

I

L

O

L

O

G

I

A

WFil

Język rosyjski I st.

(j. stosowane, gr. tłumaczeniowa,
j. biznesu)

I

od I roku

100


Język rosyjski II st.

(gr. tłumaczeniowa,
j. biznesu)

II

od I roku

101

Slawistyka I st. II rok studiów
(mgr K. Gronowska)

I

od II roku 103

Na kierunkach neofilologicznych lektorat zapewnia Wydział Filologiczny w ramach pasma neofilologicznego,

Niniejszy test poziomujący obowiązuje jedynie na wyraźne polecenie prowadzącego

Indywidualne Studia Międzyobszarowe


Studenci studiów III stopnia na WNoZ oraz Studiów Polarnych

1001PhD-2014


Placement tests for Erasmus students before starting foreign language classes