Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku filologia polska.

Kurs dla uczestników wykładu: psychologia na Wydziale Filologicznym

Kurs przeznaczony dla uczestników kursu BKN

Kurs przeznaczony dla studentów BKN.

Kurs przeznaczony jest dla studentów bibliotekoznawstwa

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków nauczycielskich Wydziału Filologicznego, którzy w swoim programie kursowym mają przedmiot emisja głosu lub emisja głosu z kulturą żywego słowa.