Platforma Kształcenia na Odległość ZSK

Powrót do strony: Zakładu Systemów Komputerowych

Kurs obejmuje:

  1. Protokoły sieci bezprzewodowych
  2. Zasady działania transmisji bezprzewodowych (bariery oraz tłumienie sygnału)
  3. Urządzenia stosowane w sieciach bezprzewodowych
  4. Projektowanie sieci bezprzewodowych
  5. Zagrożenia i zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
  6. Analiza obciążenia pasma sieci bezprzewodowej - optymalizacja kanałów
  7. Kierunki rozwoju sieci bezprzewodowych (MANET, VANET, WSN) - trendy w rozwoju

Celem kursu jest przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu budowy i wykorzystania sieci sensorowych wykonanych w technologii bezprzewodowej i rozproszonej. Omawiane zagadnienia dotyczą  elementów składowych sieci sensorowej, standardów i protokołów transmisji danych oraz zasad dostosowania struktury sieci do stawianych wymagań.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem aplikacji webowych, mechanizmy testowania zabezpieczeń oraz standardowe procedury kontroli aplikacji.

W ramach przedmiotu przedstawione są podstawowe zagadnienia dotyczące programowania urządzeń mobilnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie aplikacji dla wybranego systemu mobilnego.

Przedmiot Architektóra Systemów Komputerowych prowadzony na II roku Inżynierii Biomedycznej.

Systemy Operacyjne - studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo usług sieciowych w systemie Debian GNU-Linux.