Platforma Kształcenia na Odległość ZSK

Powrót do strony: Zakładu Systemów Komputerowych

Kurs projektowania aplikacji internetowych przeznaczony dla studentów studiów magisterskich. Tworząc aplikację webową lub witrynę internetową posiłkujemy się rozmaitymi narzędzami mającymi za zadanie ułatwić i przyspieszyć czasowo pisanie kodu. Przykładem takiej platformy programistycznej jest Violin. Jest to narzędzie dzięki któremu student nauczy się w praktyce stosowania modelu architektonicznego MVC oraz obiektowego programowania w języku PHP.  Podczas kurs student będzie umiejętnie operował narzędziami przyspieszającymi pracę nad projektem. Dodatkowo po odbyciu kursu student będzie potrafił dołączyć do strony skrypt napisany w języku JavaScript.  W ten sposób aplikacja będzie bardziej intuicyjna w obsłudze i zwiększy się jej użyteczność. Pojęcie web usability nie powinno być dla studenta obce, ponieważ od tego zależy czy końcowy użytkownik będzie w przyszłości chciał korzystać z danego rozwiązania. 

Students will learn key principles and components form the foundations of all computer networks; from the smallest peer-to-peer systems to the worldwide Internet. Students will learn to perform simple tests to ensure network connectivity of devices and be able to configure a network to meet the needs of users.


Kurs obejmuje:

  1. Protokoły sieci bezprzewodowych
  2. Zasady działania transmisji bezprzewodowych (bariery oraz tłumienie sygnału)
  3. Urządzenia stosowane w sieciach bezprzewodowych
  4. Projektowanie sieci bezprzewodowych
  5. Zagrożenia i zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
  6. Analiza obciążenia pasma sieci bezprzewodowej - optymalizacja kanałów
  7. Kierunki rozwoju sieci bezprzewodowych (MANET, VANET, WSN) - trendy w rozwoju

Celem kursu jest przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu budowy i wykorzystania sieci sensorowych wykonanych w technologii bezprzewodowej i rozproszonej. Omawiane zagadnienia dotyczą  elementów składowych sieci sensorowej, standardów i protokołów transmisji danych oraz zasad dostosowania struktury sieci do stawianych wymagań.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem aplikacji webowych, mechanizmy testowania zabezpieczeń oraz standardowe procedury kontroli aplikacji.

W ramach przedmiotu przedstawione są podstawowe zagadnienia dotyczące programowania urządzeń mobilnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie aplikacji dla wybranego systemu mobilnego.

Przedmiot Architektóra Systemów Komputerowych prowadzony na II roku Inżynierii Biomedycznej.

Systemy Operacyjne - studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo usług sieciowych w systemie Debian GNU-Linux.