Kurs dotyczy wykładu z przedmiotu Programowanie baz danych - kierunek informatyka - MU.

Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie informacją i bazami danych - III informatyki inż. - stacjonarne

Kurs dotyczy tematyki związanej z modułem "PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH". W ramach modułu realizowana jest następująca tematyka: podstawy systemów ekspertowych (tworzenie regułowych baz wiedzy, algorytmy wnioskowania), podstawy logiki rozmytej, podstawy sieci neuoronowych, podstawy eksploracji danych.

Kurs dotyczy wykładu przedmioty Programowanie baz danych - kierunek informatyka - I MU niestacjonarne