Kursy dla kierunku wydziałowego

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku informatyka stosowana. Celem zajęć jest wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu. Studenci poznają główne teorie i koncepcje etyczne stosowane współcześnie w ramach analizy etycznej zachowań zawodowych i biznesowych. 

Kryptografia i bezpieczeństwo komputerowe wykład kierunkowy dla III roku informatyki stosowanej

Matematyka dyskretna dla informatyków roku II.