Kursy dla kierunku wydziałowego

Matematyka dyskretna dla drugiego roku kierunku informatyka stosowana.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku informatyka stosowana. Celem zajęć jest wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu. Studenci poznają główne teorie i koncepcje etyczne stosowane współcześnie w ramach analizy etycznej zachowań zawodowych i biznesowych. 

Kryptografia i bezpieczeństwo komputerowe wykład kierunkowy dla III roku informatyki stosowanej