Moduł "Metody analizy i interpretacja danych" dla studentów kierunku PRACA SOCJALNA - rok 1, studia 2 stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalności

Moduł "Techniki analizy i interpretacja danych" dla studentów kierunku SOCJOLOGIA  - rok 1, studia 2 stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalności