Materiały dla studentów Fakultetu 6. Projektowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych.

Materiały dla fakultetu Psychologia Muzyki

Kurs Psychologiczna Praca z Filmem zawiera zbiór materiałów dla studentów czwartego roku uczęszczających na fakultet F2 w trybie dziennym.