Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami i koncepcjami współczesnej psychologii pracy i organizacji, które wyjaśniają zachowania organizacyjne i postawy wobec pracy.

Materiały dydaktyczne z przedmiotu Kultura Organizacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych.

Materiały dydaktyczne z przedmiotu Kultura Organizacyjna dla studentów studiów stacjonarnych.

Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia niestacjonarne.


Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia stacjonarne.