Materiały do semnarium magisterskiego dra J. Polaka.