Celem zajęć jest

  • zapoznanie studentów z wybranymi teoriami nauk społecznych i ekonomicznych, które mogą być przydatne w realizacji zadań w charakterze trenerów, doradców organizacyjnych i coachów;
  • omówienie wybranych elementów warsztatu trenera i doradcy przydanych w codziennej pracy z grupami i organizacjami;
  • zapoznanie studentów z metodami realizacji wybranych projektów doradczych w organizacjach