Kurs zawiera materiały dydaktyczne z przedmiotu Różnice Indywidualne dla studentów trybu dziennego i wieczorowego.