Materiały dydaktyczne i wspomagające dla uczestników zajęć z metodologii badań psychologicznych (1). Celem zajęć jest przyswojenie i ugruntowanie podstawowych pojęć metodologicznych i zapoznanie się ze strukturą procesu badawczego w naukach empirycznych.