Komunikacja i negocjacje w biznesie (06-PS-SM-263; SPP_M08) - materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych dla studentów profilu zawodowego psychologia pracy i organizacji.