Materiały do wykładów i ćwiczeń z Propedeutyki psychologii zdrowia i jakości życia