Kurs zawiera materiały z fakultetu F3: Teoria i praktyka w terapii Gestalt.