Materiały z przedmiotu Filozofia z elementami logiki (wykłady oraz ćwiczenia).