Kurs zawiera materiały dla uczestników seminarium magisterskiego z zakresu psychologii zachowań człowieka w sytuacjach ekstremalnych.