Propedeutyka psychologii pracy i organizacji (06-PS-NM-028)- materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń dla studentów studiów niestacjonarnych.