Stan psychospołeczny organizacji (06-PS-SM-243; SPP_M05) - materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów ścieżki specjalizacyjnej psychologia pracy i organizacji.