Kurs jest przeznaczony dla studentów IV roku ścieżki specjalizacyjnej psychologia pracy i organizacji.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami nauk ekonomicznych i społecznych, które mogą być przydatne w realizacji zadań w charakterze trenerów, doradców organizacyjnych i coachów. Poza tym kurs stanowi wprowadzenie do realizacji wybranych projektów doradczych w organizacjach (analiza potrzeb szkoleniowych, ocena kompetencji kierowniczych kadry menedżerskiej, audyt personalny, wdrożenie systemu ocen opartego o kompetencje).