Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku specjalizacji psychologia pracy. Stanowi pierwszy moduł specjalizacyjny.  Wprowadza do podstawowych zagadnień organizacyjnego funkcjonowania człowieka w pracy, które są następnie rozwijane i pogłębiane w trakcie studiowania kolejnych modułów specjalizacyjnych.