Kurs jest przeznaczony dla wszystkich studentów psychologii I roku. Stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z prawem ochrony własności intelektualnej.