Materiały wspomagające i uzupełniające do ćwiczeń: Diagnoza różnicowa w psychologii zdrowia (podejście interdyscyplinarne)