Badania ankietowe

Lista dostępnych ankiet w serwisie:
Informacji udziela Administrator (administrator_moodle@us.edu.pl).

LimeSurvey Survey Software
The Online Survey Tool - Free & Open Source