Ankieta dla interesariuszy nowej specjalności


Celem ankiety jest pozyskanie informacji, dotyczącej zainteresowania nową specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i metodyka edukacji na odległość.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawił się - wśród 300 innowacyjnych zawodów z opracowanymi w roku 2013 standardami - nowy zawód metodyka edukacji na odległość, który został oceniony aktualnie jako maksymalnie deficytowy.

Miejscem pracy metodyka edukacji na odległość są instytucje świadczące usługi edukacji na odległość w systemie formalnego oraz pozaformalnego uczenia się. Metodyk edukacji na odległość jest specjalistą metod nauczania, świadczącym usługi edukacyjno-doradcze w szkołach różnego typu i poziomu, kuratorium oświaty, centrum doskonalenia nauczycieli, instytutach naukowych i innych. Miejscem pracy może być instytucja oświatowa, publiczna jak również niepubliczna, firma państwowa lub prywatna, świadcząca usługi edukacyjno-doradcze lub zajmująca się opracowaniem kursów zdalnych itp.
 
Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest opracowanie kursu elektronicznego:
  • stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza,
  • wybór multimediów zastosowanych w kursie,
  • dobór efektywnych  form aktywności,
  • zaplanowanie właściwych metod komunikacji, związanych z kursem elektronicznym i ich realizacja oraz inne.

Ankieta składa się z 5 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.