Majówka z Moniuszką


Szanowni Państwo!

Filharmonia Śląska we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w ramach realizacji projektu “Gdybym miał Twój dar poruszania serc.... Majówka z Moniuszką” przeprowadza badanie profilu publiczności wydarzeń zaplanowanych w projekcie. Badania dotyczą uczestnictwa w kulturze i społeczno – kulturowej charakterystyki uczestników wydarzeń artystycznych. Na podstawie Państwa wypowiedzi zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego upracuje publikacje o charakterze naukowym. W związku z tym przedsięwzięciem prosimy Państwa o pomoc w zgromadzeniu materiału badawczego i udzielenie odpowiedzi na pytania zamiszczone w poniższej ankiecie. 
Zapewniamy poufność  i najdalej posuniętą dyskrecję. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień niezbędnych przy opracowaniu prac naukowych. Badanie przeprowadzimy online za pomocą programu Lime Survey. 


Dziękujemy za udział w badaniach.
 

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.