0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

POLONIŚCI WOBEC EDUKACJI DLA KLIMATU

Szanowni Państwo,

niniejsza ankieta została przygotowana dla nauczycieli języka polskiego przez pracowników Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach wyszehradzkiego projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre  praktyki – rekomendacje”. Celem badań jest wypracowanie w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech fundamentów wielostronnej, nowoczesnej edukacji humanistycznej, opierającej się na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość klimatyczną naszej planety.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do celów naukowych.

            Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Pracownicy ICBEH

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.