0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Akceptacja restrykcji związanych z pandemią a postawy i preferencje polityczne

 

 

 


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w badaniu, prowadzonym przez Instytut Psychologii i Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat ograniczeń nakładanych na mieszkańców krajów objętych pandemią SARS-CoV-2. Celem tych zakazów i nakazów jest ograniczenie liczby osób zakażonych i zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną pandemią. Nasze badanie jest próbą ustalenia związków pomiędzy akceptacją ograniczeń związanych z pandemią a szeregiem postaw i preferencji politycznych oraz innych cech indywidualnych.

Zaproszenie do udziału w naszym badaniu jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich. Badanie jest w pełni anonimowe a udział w nim jest dobrowolny. Nie zbieramy żadnych danych personalnych. Możesz też zrezygnować z udziału w badaniu każdej chwili bez podawania przyczyn.

Poniższy kwestionariusz składa się z szeregu stwierdzeń, z dołączonymi do nich odpowiedziami. Uczestnik badania ustosunkowuje się do tych stwierdzeń zaznaczenie jednej z odpowiedzi. W tym kwestionariuszu nie ma odpowiedzi dobrych i złych - wszystkie odpowiedzi są poprawne, gdyż odzwierciedlają Państwa prawdziwe opinie.

 

Odpowiedź na pytania tego kwestionariusza zajmuje około 15 minut.

 

Chcąc podziękować za trud włożony wypełnianie ankiety, przygotowaliśmy 20 kompletów pamiątkowych gadżetów z logo Uniwersytetu Śląskiego, które rozlosujemy wśród tych uczestników, którzy wyrażą zgodę na wzięcie udziału w losowaniu i pozostawią adres mailowy (wyłącznie w celu poinformowania w razie wylosowania nagrody). Decyzja o zgodzie lub braku zgody na udział w tym losowaniu podejmowana jest przez uczestnika po wypełnieniu kwestionariusza.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.