0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

50 Voices of UŚ

Formularz zgłoszeniowy

"50 Voices of UŚ" to cykl wieczorów kulturalno-rozrywkowych adresowanych do społeczności akademickiej. Inicjatywa ma charakter konkursu, dzięki któremu zaprezentować się będą mogli twórcy (studenci, doktoranci, pracownicy oraz słuchacze) związani z Uniwersytetem Śląskim.

Każdy wieczór będzie odbywać się w innym miejscu, w miastach będących siedzibami UŚ. Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego 2018 roku. Na zwycięzców, któzy zostaną wyłonieni w trakcie pierwszych trzech spotkań (marzec, kwiecień, maj), czekają nagrody: występ podczas plenerowego koncertu jubileuszowego UŚ, koncert na Juwenaliach Śląskich, nagranie płyty w Radiu Egida.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.