50 Voices of UŚ


Formularz zgłoszeniowy

"50 Voices of UŚ" to cykl wieczorów kulturalno-rozrywkowych adresowanych do społeczności akademickiej. Inicjatywa ma charakter konkursu, dzięki któremu zaprezentować się będą mogli twórcy (studenci, doktoranci, pracownicy oraz słuchacze) związani z Uniwersytetem Śląskim.

Każdy wieczór będzie odbywać się w innym miejscu, w miastach będących siedzibami UŚ. Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego 2018 roku. Na zwycięzców, któzy zostaną wyłonieni w trakcie pierwszych trzech spotkań (marzec, kwiecień, maj), czekają nagrody: występ podczas plenerowego koncertu jubileuszowego UŚ, koncert na Juwenaliach Śląskich, nagranie płyty w Radiu Egida.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.