Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta zdrowotna

 

Dzień dobry,

dziękujemy za zainteresowanie naszym badaniem. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli stwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w badaniu, w którym będziemy podawać do spożycia alkohol. Tylko osoby w pełni zdrowe będą mogły wziąć udział w badaniu. 

Ankieta jest kwalifikacją do zasadniczej części badania, która odbywa się w laboratorium Instytutu Psychologii przy ulicy Grażyńskiego 53 w Katowicach. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, zaprosimy Cię do przyjazdu w dogodnym terminie do laboratorium.

 

 

W tej ankiecie jest 16 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.