Available courses

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów kierunków nieprawniczych z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi. Tematyka zajęć zakłada nabycie przez studentów elementarnej wiedzy w zakresie prawoznawstwa oraz wybranych nauk prawnych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności poszukiwania przepisów oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.
Rola modelowania komputerowego i symulacji w inżynierii biomedycznej. Metody modelowania właściwości mechanicznych. Analiza statyczna i dynamiczna. Specyfika struktur biomechanicznych. Nieliniowości: geometryczna, materiałowa, warunków brzegowych. Modele implantów. Modele uzupełnień protetycznych. Modele mieszane. Interakcja tkanka żywa – implant. Modelowanie aparatów ortodontycznych. Generacja sił stosowanych w ortodoncji. Połączenia ruchowe. Analiza wytrzymałościowa, niezawodnościowa i zmęczeniowa. Elementy mechaniki płynów. Modele analityczne oparte o założenie stanu równowagi lub stacjonarnego. Dopasowanie równań modelowych do danych doświadczalnych. Kinetyka biochemiczna. Modele kompartmentowe w fizjologii. Proste modele kontroli fizjologicznej. Dynamika układów wieloenzymatycznych. Modele probabilistyczne. Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek.
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów kierunków nieprawniczych z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi. Tematyka zajęć zakłada nabycie przez studentów elementarnej wiedzy w zakresie prawoznawstwa oraz wybranych nauk prawnych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności poszukiwania przepisów oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów kierunków nieprawniczych z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi. Tematyka zajęć zakłada nabycie przez studentów elementarnej wiedzy w zakresie prawoznawstwa oraz wybranych nauk prawnych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności poszukiwania przepisów oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.