1. Geneza wilkołactwa w Europie

2. Wilkołaki i diabły w Bedburgu

3. Tajemnicza bestia z Gévaudan

4. Wilkołaki wśród świętych

5. Wilkołactwo w literaturze i filmie


To jest kurs przybliżający historię fantastyki naukowej w literaturze. 

Składa się on z pięciu tematów. Na temat składają się materiały tekstowe, linki do filmików i inne materiały. Każdy temat wiąże się też z jednym zadaniem. 

By zdać, kursant ma: zapoznać się z materiałami w tematach, zaliczyć wszystkie zadania, oraz zaliczyć test końcowy (minimalny dopuszczalny wynik to 60 procent). Przeczytanie omawianych utworów nie jest warunkiem zaliczenia.

Przerobienie tematu to około dwie godziny, oznacza to, że cały kurs powinien zająć około dziesięć godzin. 

tematy:

1. Prekursorzy

2. Wczesny XX wiek

3. "Złoty wiek"

4. "Nowa fala"

5. Późny XX wiek


1. Stare druki- definicja i dzieje, 

2. Dawna książka artystyczna i sztuka książki- definicja, charakterystyka oraz przykłady, 

3. Kolekcja starych druków w BUŚ

4. Znaczenie starych druków dla historii i kultury Polski oraz Europy  

5. Opracowanie i udostępnianie starych druków w BUŚ 

6. Księgozbiór Zygmunta i Zofii Żuławskich zgromadzony w BUŚ    

Temat 1. Od czego zacząć.

Temat 2. Typy postaci.

Temat 3. Najważniejsze elementy.

Temat 4. Szczegółowa charakterystyka.

Temat 5. Narodziny bohatera - podsumowanie.

1. Podstawy języka Python: zmienne, operatory i typy danych.

2. Instrukcje warunkowe: if, elif, else.

3. Pętle: while, for.

4. Funkcje w Pythonie: tworzenie, wywoływanie, parametry, wartości zwracane.

5. Obsługa danych: listy, słowniki, krotki.

Wprowadzenie.

Temat 1. Krótka historia rolnictwa. Rodzaje upraw.

Temat 2. Pielęgnacja i ochrona roślin.

Temat 3. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.

Temat 4. Przechowywanie upraw.

Temat 5: Zapobieganie wypadkom.

Zakończenie.

Temat 1 - Geneza terminu pokolenia Kolumbów.

Temat 2 - Działalność literacka pokolenia Kolumbów.

Temat 3 - Wybrani przedstawiciele pokolenia Kolumbów.

Temat 4 - Pokolenie Kolumbów, a ujęcie wojny w literaturze.

Temat 5 - Pokolenie Kolumbów, a współczesne działania wojenne.

1.Określanie swojego typu osobowości

2.Słabe strony MBTI

3.Mocne strony MBTI

4.Nawyki w miejscu pracy MBTI

5.Kompetencje zawodowe MBTI

1. Historia zjawiska

2. Technologia

3. Rodzaje vtuberów

4. Platformy streamingowe

5. Przykłady i zastosowania

1. Temat lekcji 1 Kim jest detektyw?

2. Temat lekcji 2 Twórczość Agathy Christie

3. Temat lekcji 3 Prywatny detektyw

4. Temat lekcji 4 Detektywi amatorzy

5. Temat lekcji 5 Porównanie

1. Emily Dickinson - twórczość
2. Walt Whittman "Źdźbła trawy i inne wiersze"
3. Edgar Allan Poe "Zagłada Domu Usherów"
4. Ralph Waldo Emerson "Poleganie na sobie"
5. Henry David Thoreau "Walden, czyli życie w lesie"

1. Czym jest popping?

2. Pop lub hit

3. Łączenie stylów

4. Popularyzacja

5. Materiały dodatkowe

1. Język chiński i historia pisma

2. Pinyin

3. Tony

4. Znaki

5. Słowniki