1.       Geneza wilkołactwa w Europie

2.       Wilkołaki i diabły w Bedburgu

3.       Tajemnicza bestia z Gévaudan

4.       Wilkołactwo w XIX wieku- fakty i mity

5.       Filmowe dziedzictwo wilkołactwa 


1. Prekursorzy

2. Wczesny XX wiek

3. "Złoty wiek"

4. "Nowa fala"

5. Współczesność

1 : Stare druki- definicja i dzieje, 

2: Dawna książka artystyczna i sztuka książki- definicja, charakterystyka oraz przykłady, 

3: Kolekcja starych druków w BUŚ- 

4: Opracowanie i udostępnianie o starych drukach w BUŚ

5: Księgozbiór Zygmunta i Zofii Żuławskich zgromadzony w BUŚ    

Temat 1. Od czego zacząć.

Temat 2. Typy postaci.

Temat 3. Najważniejsze elementy.

Temat 4. Szczegółowa charakterystyka.

Temat 5. Narodziny bohatera - podsumowanie.

1. Podstawy języka Python: zmienne, operatory i typy danych.

2. Instrukcje warunkowe: if, elif, else.

3. Pętle: while, for.

4. Funkcje w Pythonie: tworzenie, wywoływanie, parametry, wartości zwracane.

5. Obsługa danych: listy, słowniki, krotki.

Wprowadzenie.

Temat 1. Krótka historia rolnictwa. Rodzaje upraw.

Temat 2. Pielęgnacja i ochrona roślin.

Temat 3. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.

Temat 4. Przechowywanie upraw.

Temat 5: Zapobieganie wypadkom.

Zakończenie.

Temat 1 - Geneza terminu pokolenia Kolumbów.

Temat 2 - Działalność literacka pokolenia Kolumbów.

Temat 3 - Wybrani przedstawiciele pokolenia Kolumbów.

Temat 4 - Pokolenie Kolumbów, a ujęcie wojny w literaturze.

Temat 5 - Pokolenie Kolumbów, a współczesne działania wojenne.

1.Określanie swojego typu osobowości

2.Słabe strony MBTI

3.Mocne strony MBTI

4.Nawyki w miejscu pracy MBTI

5.Kompetencje zawodowe MBTI

1. Historia zjawiska

2. Technologia

3. Rodzaje vtuberów

4. Platformy streamingowe

5. Przykłady i zastosowania

1. Temat lekcji 1 Kim jest detektyw?

2. Temat lekcji 2 Twórczość Agathy Christie

3. Temat lekcji 3 Prywatny detektyw

4. Temat lekcji 4 Detektywi amatorzy

5. Temat lekcji 5 Porównanie

1. Emily Dickinson - twórczość
2. Walt Whittman "Źdźbła trawy i inne wiersze"
3. Edgar Allan Poe "Zagłada Domu Usherów"
4. Ralph Waldo Emerson "Poleganie na sobie"
5. Henry David Thoreau "Walden, czyli życie w lesie"

1. Czym jest popping?

2. Pop lub hit

3. Łączenie stylów

4. Popularyzacja

5. Materiały dodatkowe

1. Język chiński i historia pisma

2. Pinyin

3. Tony

4. Znaki

5. Słowniki