Kurs umożliwi zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat biomateriałów. Materiały biomedyczne i ich wykorzystanie, właściwości oraz charakterystyczne cechy.

Celem kursu jest przybliżenie studentowi tematyki urządzeń rehabilitacyjnych. Udostępniane materiały zawierają opis działania wybranych urządzeń, ich budowę i funkcjonalność. Ponieważ rehabilitacja medyczna jest szerokim pojęciem, kurs obejmuje nie tylko najpopularniejsze rodzaje sprzętów używanych do rehabilitacji, ale również kilka mało znanych.


Kurs ma za zadanie zaznajomić i pomóc przyswoić studentowi podstawowe informacje z zakresu protez. Student zdobędzie wiedzę na temat co to są protezy, jakie mamy rodzaje protez, jakie materiały należy wykorzystać do tworzenia protez, aby były odpowiednie, czym charakteryzuje się dobrze wykonana proteza.

Głównym celem kursu jest przybliżenie tematyki tomografii komputerowej. TK jest badaniem radiologicznym pozwalającym na uzyskanie obrazów badanych struktur. Zapoznanie się z materiałami  na platformie ma za zadanie  poszerzenie wiedzy na temat  zasady działania, funkcjonalności i budowy sprzętu czyt. tomografu. 

Kurs ma na celu zapoznanie się z tematyką jaką jest elektrokardiografia. Studenci poznają na czym polega elektrokardiografia, jak przeprowadza się takie badanie, jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Poznają również historię elektrokardiografii , podstawę elektrofizjologiczną elektrokardiografii, charakterystykę i interpretację wyników badania elektrokardiograficznego. Przedstawiony także będzie sprzęt wykorzystywany do przeprowadzenia tego badania z krótkim opisem poszczególnych jego elementów.


Kurs zaznajamia studentów z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego. Skupiają się oni na zasadzie jego działania, duży nacisk kładziony jest na samo zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego, aby poznać jego szczegółowy przebieg. Omówione zostanie zastosowanie medyczne i niemedyczne MRI oraz rodzaje skanów MR.

Kurs Implanty ma umożliwić studentowi przede wszystkim przyswojenie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, nabycia umiejętności kojarzenia oraz zastosowania omawianych zagadnień. Student dowie się co to są implanty, jakie materiały można wykorzystywać do projektowania implantów, jakie cechy musi posiadać implant by być zgodnym z obowiązującymi normami, co to jest osteosynteza oraz jej metody.

Kurs przybliży tematykę technik obrazowania medycznego. Studenci poznają różne rodzaje metod obrazowania, m.in. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, ultrasonografię oraz diagnostykę rentgenowską. Przedstawiony zostanie krótki rys historyczny każdej z technik oraz jej podstawowe cechy i zasady działania.

Kurs ma za zadania zapoznać studenta z tematyką transplantacji.  Student pozna krótką historię transplantacji w Polsce oraz na Świecie, zapozna się z podstawowymi zagadnieniami w tej dziedzinie, warunkami przeprowadzenia przeszczepu, podziału przeszczepów, oraz z aspektami etycznymi i religijnymi.


Celem kursu "Chemioterapia" jest przybliżenie elementarnej wiedzy z zakresu, którego tematem jest kurs. Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z chemioterapią, mechanizm jej działania oraz najważniejsze strategie lecznicze. Dowiedzą się również jakie były początki farmakologicznego leczenia nowotworów i z jakimi problemami w tej dziedzinie zmagamy się do dziś.

Głównym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat metody obrazowania narządów wewnętrznych za pomocą dźwięków o wysokiej częstotliwości czyli w skrócie USG. Zapoznanie  z tym kursem ma za zadanie  poszerzenie wiedzy na temat historii i  zasady działania USG, rodzaju sprzętu jaki jest używany i do czego konkretnie służy , zastosowaniu i korzyściach badania.


Kurs zawiera tematy i zadania poświęcone tematyce robotyki i użycia laserów w medycynie. Na podstawie opisów, artykułów oraz filmików  zawartych w kursie, student ma za zadanie zapoznać i zaznajomić się z wiedzą z zakresu "Robotów i laserów w medycynie". Kurs skupia ze sobą zastosowanie oraz sposób działania promieni lasera, jak również poznawanie działania robotów w medycynie jako automatyzację i standaryzację określonych czynności, procedur, narzędzi, jako rozwinięcie operacji. 

Kurs ma na celu zapoznanie się z zagadnieniem Radioterapii. Studenci poznają na czym polega Radioterapia, w jaki sposób ją dzielimy i jakie rodzaje Radioterapii występują. Poznają również jakie są efekty uboczne i jakie choroby nowotworowe można za jej pomocą leczyć. Dowiedzą się również jaka jest promieniowrażliwość nowotworów i jakie są rodzaje promieniowania.