Rozpoznawanie gatunków roślin drzewiastych na podstawie analizy mikroskopowej drewna
Teoretyczno-praktyczny kurs wprowadzający w zagadnienia inwazyjnych gatunków roślin

Zakres tematyczny kursu: 

Wprowadzenie do entomologii: rys historyczny entomologii, terminologia, stanowisko systematyczne owadów, klasyfikacja owadów, ogólna morfologia i anatomia owadów, rozwój owadów.  

Ekologia populacji roślin z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych oraz biologii poszczególnych gatunków.

Podczas kursu studenci zapoznają się z rodzajami baz danych. uczą się konstruować bazy danych. Przygpotowują bazę danych na 

  • Pierwsze zajęcia\ciagdlaszy
  1. inne zajęcia

Teoretyczne podstawy monitoringu wód powierzchniowych.