Kurs będzie omawiał schizofrenię w aspekcie 

  • neurobiologicznym: wykryte zmiany układu nerwowego, zaburzenia funkcjonalne ciała poza OUN
  • psychologicznym: behawior, objawy
  • systematycznym: próby klasyfikacji, podziałów

Informacje z dziedziny neurobiologii dotyczące rodzajów i działania neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Kurs wprowadza użytkownika w problematykę psychopatologii, w szczególności zapoznając użytkownika z najczęściej spotykanym zaburzeniami o podłożu psychologicznym. Tłumaczy najczęstsze przyczyny tychże chorób, a także odnosi się do badań naukowych w tym obszarze, by osoba przechodząca ten kurs mogła zrozumieć ten problem w sposób rzetelny i naukowy.