Kurs wprowadza użytkownika w problematykę psychopatologii, w szczególności zapoznając użytkownika z najczęściej spotykanym zaburzeniami o podłożu psychologicznym. Tłumaczy najczęstsze przyczyny tychże chorób, a także odnosi się do badań naukowych w tym obszarze, by osoba przechodząca ten kurs mogła zrozumieć ten problem w sposób rzetelny i naukowy.

Informacje z dziedziny neurobiologii dotyczące rodzajów i działania neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym.