Kurs zawiera informację na temat technik służących do lepszego przyswajania informacji.