Kurs zapoznaje z podstawowymi zwrotami i słówkami z języka hiszpańskiego.