Kurs fotografii dla początkujących, ale również i dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę przeprowadzony zostanie od postaw. Nauka będzie obejmować historię fotografii, obsługiwania aparatu i edytowania zdjęć.