Kurs zawiera podstawowe informacje na temat hodowli szczura domowego.