Zadaniem niniejszego kursu jest szczegółowe omówienie oraz przygotowanie ucznia w zakresie treści wymaganych na maturze z biologii z działu - Bezkręgowce-.