Kurs Podstawy grafiki komputerowej omawia zagadnienia z szeroko rozumianej grafiki pod kątem teoretycznym. W kursie można znaleźć materiały dotyczące postrzegania obrazów przez człowieka, budowy oka itd., co stanowi niezbędny element, by dobrze zrozumieć temat. Kurs obejmuje zagadnienia zarówno z grafiki rastrowej jak i wektorowej, dwu- jak i trójwymiarowej, obejmuje także zakres informacji na temat grafiki ruchomej.