Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią monarchii jagiellońskiej. Problematyka obejmuje historię Polski, Litwy i Rusi przed wstąpieniem św Jadwigi Andegaweńskiej na tron Polski, panowanie św Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły i początek monarchii polsko-litewskiej oraz dalsze panowanie dynastii Jagiellonów na tronach Polski i Litwy. Kolejnym aspektem jest transformacja monarchii Jagiellonów w Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Ostatnim zagadnieniem jest występowanie motywu jagiellońskiego państwa w współczesnej kulturze.