Kurs Morfologia i estetyka książki japońskiej w okresie Edo to kurs wprowadzający do świata książki dalekowschodniej, na przykładzie rozwoju książki japońskiej w okresie Edo.
Kurs składa się z następujących tematów:
  1. Morfologia i estetyka a książka japońska
  2. Washi - rodzaje tradycyjnego papieru i metody jego produkcji
  3. Typologia metod oprawiania i innych form introligatorskich
  4. Druk drzeworytniczy, ruchoma czcionka i kaligrafia
  5. Ukiyo-e czyli obrazy płynącego świata. Ilustracja książkowa