Section outline

 • Highlighted

  Zajęcia dotyczą omówienia najważniejszych trendów widocznych w rozwoju myśli etnologicznej.

   1. Wstęp do historii myśli etnologicznej.
   2. Epoka przednaukowa w rozwoju myśli etnologicznej.
   3. Znaczenie odkryć geograficznych dla myśli etnologicznej.
   4. Wizja rozwoju człowieka i kultury w ujęciu wybranych badaczy oświeceniowych (Hobbes, Rousseau, Locke, Hume, Monteskiusz).
   5. Ewolucjonizm jako pierwszy kierunek etnologii i antropologii kulturowej.
   6. Myśl ewolucjonistyczna w ujęciu wybranych badaczy (Maine, Morgan, Tylor, Lubbock, Frazer, Bastian).
   7. Neoewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Moszyńskiego.
   8. Neoewolucjonizm w ujęciu Lesley Whitea.
   9. Kierunki historyczne: szkoła kręgów kulturowych, szkoła angielska.
   10. Funkcjonalizm w ujęciu Bronisława Malinowskiego.
   11. Strukturalizm w ujęciu Clauda Levi-Straussa.
   12. Semiotyka kultury ludowej.
   13. Szkoła kultura i osobowość.

   Historia polskiej myśli etnologicznej po II wojnie światowej.

   1. Wstęp do historii myśli etnologicznej.
   2. Epoka przednaukowa w rozwoju myśli etnologicznej.
   3. Znaczenie odkryć geograficznych dla myśli etnologicznej.
   4. Wizja rozwoju człowieka i kultury w ujęciu wybranych badaczy oświeceniowych (Hobbes, Rousseau, Locke, Hume, Monteskiusz).
   5. Ewolucjonizm jako pierwszy kierunek etnologii i antropologii kulturowej.
   6. Myśl ewolucjonistyczna w ujęciu wybranych badaczy (Maine, Morgan, Tylor, Lubbock, Frazer, Bastian).
   7. Neoewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Moszyńskiego.
   8. Neoewolucjonizm w ujęciu Lesley Whitea.
   9. Kierunki historyczne: szkoła kręgów kulturowych, szkoła angielska.
   10. Funkcjonalizm w ujęciu Bronisława Malinowskiego.
   11. Strukturalizm w ujęciu Clauda Levi-Straussa.
   12. Semiotyka kultury ludowej.
   13. Szkoła kultura i osobowość.

   Historia polskiej myśli etnologicznej po II wojnie światowej.