Section outline

    • konkretnie co chcemy od studenta - proszę opisać ...podać format

      UWAGI: osoby z IOS mogą oddawać później